Do zakresu usług należą:

• sporządzanie umów: sprzedaży, zniesienia współwłasności, darowizny, spółki, przeniesienia własności, zamiany, ustanowienia służebności gruntowych i osobistych, działu spadku, majątkowych małżeńskich, o podział majątku wspólnego, umów przedwstępnych i warunkowych
• sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
• sporządzanie protokołów
• dokonywanie innych czynności: sporządzanie poświadczeń, sporządzanie protestów weksli i czeków, sporządzanie odpisów i wyciągów z dokumentów
• jak również sporządzanie na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz udziela w kancelarii bezpłatnych informacji na temat niezbędnych dokumentów oraz kosztów związanych z dokonaniem czynności.

Czynności mogą być dokonywane poza siedzibą kancelarii jeśli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.

Kontakt

Kontakt

ADRES:
ul. Stanisława Konarskiego 7 lok.2
33-100 Tarnów
NIP: 993 038 6547
REGON: 123160990

numer rachunku bankowego kancelarii:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
70 1050 1562 1000 0091 4908 5657

Tel./fax: (14) 630 48 80
tel. kom.: +48 511 699 367
e-mail :paulinaszymanska@notariusztarnow.com
paulina.szymanska@kin.pl

Kancelaria jest czynna:
poniedziałek - piątek od 8:00 do 17:00
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu możliwe inne godziny